Tuulivoimapuistot loppuunkalutuille soille, pohjoisesta Pirkanmaasta maakunnan energiareservaatti

30.8.2012

Pirkanmaan liiton suunnitelmissa on edistää uusiutuvan energian käyttöä rakentamalla tuulivoimaa. Ylä-Satakunnan ja Pohjois-Satakunnan loppuunkalutuille turvesoille suunnitellaan mittavia tuulipuistoja.

Tuulivoima ei tule korvaamaan turve-energian käyttöä Ylä-Satakunnan alueella, vaan tuulivoima astuu kuvaan sitten kun turve-energiavarat on ensin hyödynnetty ja alueelle on mietittävä jälkikäyttöä.

 Ympäristön kannalta tilanne on siis se, että ensin lopullisesti muutettu ja aavikoitunut suo-alue, joka on tyhjentänyt purkuvetensä alapuolisiin vesistöihin  ja kuormittanut ne peruuttamattomasti, valjastetaan jatkossa tuulivoimalle. Turveaavikoille rakennetaan 120- 150 metrin korkuisia tuulimyllyjä ,joissa myllyjen lapojen kärkien väli on myös useita kymmeniä metrejä.

Tällaiset tuulipuistot näkyvät selkeästi ympäristöönsä.Ne nousevat taivaanrannan yli merkittävästi ja hallitsevat näkyä. Rakentamattomassa tai pientalo/mökkiympäristössä ne hallitsevat täysin.Tuulimyllyt myös joudutaan valaisemaan lentoliikenteen turvallisuuden vuoksi.

Myllyjen rakentaminen edellyttää vankkoja teitä ja voimajohtojen vetäminen laajoja hakkuukaistoja. Näin ollen esimerkiksi käytettyä suota ei palauteta kosteikoksi tai viljelyyn, eikä se maisemoidu koskaan menetettynäkään alueena muuhun ympäristöön.

Vaikka kyseessä on uusiutuva energiamuoto ja siksi kannatettava, on aiheellista kysyä, pitääkö parkanolaisten maksaa ympäristönsä raiskaamisella ensin turvetuotanto haittoineen ja sen päälle vielä tuulivoima ,joilla on suuret ja näkyvät ympäristövaikutukset jo ennestäänkin kuormitetuilla alueilla.

Ihmiset, joilla on kokemusta asumisesta tuulivoimaloiden läheisyydessä muutaman kilometrin säteellä, kertovat myllyjen aiheuttavan matalakorkeuksista, mutta sykäyksittäistä ja kantavaa ja sietämätöntä äänimelua, joka voi tuulen yltyessä resonoida muiden myllyjen siipien kanssa. Lisäksi myllyjen siipien välke aiheuttaa rauhattomuutta elinympäristöön. Itsestään selvää on, että myllyjen rakentamisen vaikutukset luontoon ovat suuret ja ne vaarantavat myös lintujen elinympäristön.

Pirkanmaan liiton julkaisemassa tuulivoimapuistojen varauskartassa tuulivoimalueet saartavat myös luonnonsuojelullisesti arvokkaita alueita.

Pirkanmaan liiton suunnittelussa korostuu kaupunkikeskeisyys ja erityisesti pohjoinen osa maakuntaa keskitetään energiareservaatiksi, joka takaa lämpöä ja energiaa Suur-Tampereen suuntaan.

Tuulivoimankin kyseessä voi ajatella, pieni on kaunista. Sen sijaan, että rakennetaan massiivisia tuulivoimapuistoja, energian ja lämmöntuotannossa pitäisi kyetä siirtymään siihen suuntaan, että rakennetussa ympäristössä voidaan pienimuotoisemmissa yksiköissä talteenottaa ja tuottaa niin aurinko- kuin tuulienergiaa. Rakennettujen teollisuusalueiden tai vaikka tuulisen rautatieaseman likeisyydestä olisi löydettävissä alueita, joissa tuulivoiman rakentaminen ei enää muuta oleellisesti maisemallisia tai luonnonolosuhteita tai vaikuta asumiseen tai ihmisen ja muun luonnon elinolosuhteisiin.

Parkanolaiset ovat siis jälleen kerran menettämässä maiseman, rauhan, metsälammen- tai järven tunnun ja koskemattomuuden, kun tuulivoimaloita aletaan rakentaa. Niiden vaikutuspiirin ei rajoitu kaavan 2 km:n etäisyydelle, vaan näkyvyyttä, välkettä, ääntä ja rakentamiseen liittyviä rankkoja vaikutuksia ulottuu laajalla säteellä tuulipuistojen ympäristöön. Suunnitelmilla on merkittävä vaikutus myös kiinteistöjen asuttavuuteen ja arvoon tuulivoimapuistojen läheisyydessä tai kantomatkan päässä.

Pirkanmaan liiton tulisi julkaista havainnekuvat niistä maksimaalisista määristä maisemassa, joita jo entisen maakunta-arkkitehdin Harstilan aikana päättäväisesti  pantiin paikalliselta taholta mielipidettä kyselemättä alkuun.Tai ehkä asiaa on kysytty joiltakin paikallisilta, jotka katsovat edustavansa yleistä etua niin turpeenkaivuualoja lisättäessä kuin tuulivoimapuistoja kaavailtaessa.

 

Liitteenä vuoden 2012 maaliskuulta kooste niistä ongelmista, joita tuulivoimaloiden läheisyys voi aiheuttaa.

 

 

Liitteet