Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Sarvinevan turvetuotannosta

14.3.2016

KHO on päätöksellään 11.3. 2016 hylännyt Vasliluodon Voiman valituksen.

 

KHO piti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen voimassa. Vaskiluodon Voima ei saanut lupaa Sarvinevan turpeenottoon Kihniöllä. Peruste Kyrönjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma, jossa on todettu, että Kihniänjoen tila on arvioitu huonoksi ja hyvän tilan saavuttaminen edellyttää mm ravinnekuormituksen merkittävää vähentämistä- Ennestään Kihniänjokeen kohdistuu yli 400 ha:n laajuisten vanhojen turvetuotantoalueiden kuormitus. Maatalouden ohella turvetuotannon osuus kuormituksesta ja sen vähentämistarpeesta on merkittävä eivätkä turvetuotannon päästöt ole vesistön vastaanottokyvyn kannalta riittävän alhaisia.