Huomiota humusvesiin- hanke

HUOMIOTA HUMUSVESIIN- hanke on päättynyt. Tälle sivulle ja sen alasivuille jää hankkeen aikana kertynyttä materiaalia. Erityisesti suosittelemme materiaalipankkiin tutustumista, jos vesienhoitoon tai kunnostuksiin liittyvissä asioissa herää kysymyksiä. Päivitämme jatkossakin materiaalipankkia uusilla materiaaleilla. 

Kiitos kaikille hankkeeseen myötävaikuttaneille ja osallistuneille! HUOMIOTA HUMUSVESILLE hanke ei tosiasiassa voi kuitenkaan päättyä. Työtä järviemme tilan parantamiseen on jatkettava. Toivomme kaikille intoa tässä työssä!

Huomiota humusvesille- Loppuraportti 2013

PDF-tiedostoHuomiota humusvesille- Loppuraportti_31_12_2013 sivut 1-20.pdf (28.5 MB)
PDF-tiedostoHuomiota humusvesille- Loppuraportti_17_11_osa2.pdf (22.5 MB)
Loppuraportin kuvasivuja 21-24
PDF-tiedostoHuomiota humusvesille- Loppuraportti_17_11_osa3.pdf (24.2 MB)
Loppuraportin kuvasivuja 25-27
PDF-tiedostoHuomiota humusvesille- Loppuraportti_17_11_osa4.pdf (25.3 MB)
Loppuraportin kuvasivuja 28-32
PDF-tiedostoHuomiota humusvesille- Loppuraportti_17_11_osa5.pdf (23.6 MB)
Loppuraportin kuvasivuja 33-36
PDF-tiedostoHuomiota humusvesille- Loppuraportti_17_11_osa6.pdf (9.0 MB)
Loppuraportin viimeiset sivut 37-40

HUOMIOTA HUMUSVESIIN- hankkeen kuvaus

Toivomme kaikille intoa jatkaa työtä järvien puolesta! Tämän osion alapuolelta löydät vuoden 2013 aikana ilmestynyttä uutta vesienhoitoon ja järvien kunnostukseen liittyvää materiaalia.

KOULUTETTUJA NÄYTTEENOTTAJIAMME VOI PYYTÄÄ NÄYTTEENOTTOON!

Huomiota humusvesiin-hanke on kansainvälisen Leader-hankkeen

New Landscapes for Sustainability -partneruushanke Suomessa.

 

Huomiota humusvesiin- hankkeen tavoitteena on kannustaa vesistöjen omatoimiseen seurantaan Ylä-Satakunnassa.  Hanke saa apua Omat vedet paremmiksi –kampanjasta . Hankeen aikana tutustutaan lähivesistöjen tilaan ja opetellaan seuraamaan vesistöjen muutoksia. Kampanjan aikana järjestetään vesistöjen kunnostukseen ja tarkkailuun liittyvää kurssitusta avoimissa yleisötilaisuuksissa

 

 Yhteistyöllä kohti vesistöjen parempaa tilaa

Huomiota humusvesiin-hankkeen puitteissa järjestettävän seminaarin  yhteydessä on mahdollisuus keskustella mieltä askarruttavista vesistöasioista asiantuntijoiden kanssa.  Tärkeänä tavoitteena on myös saada aikaan avoin  yhteistyö vesien tilasta kiinnostuneiden asukasryhmien, kylähdistysten ja kalastuskuntien ja vesienhoitoyhdistysten kesken. Seminaaripäivä 14.4.2012. Tarkempi ohjelma tällä sivulla aiemmin.

Vesienhoidon uusi suunnittelukausi on myös alkamassa. Hankkeella asukkaita kannustetaan tuomaan vesienhoitotarpeita ja tavoitteita myös viranomaisten tietoon.

Kansalaiset voivat kommentoida alueellisten vesienhoitosuunnitelmien työsuunnitelmia ja aikatauluja sekä niissä esitettyjä vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä 15.6.-15.12.2012. Ehdotuksia vesienhoitosuunnitelmiksi voi kommentoida vuonna 2014.  Kansalaiset voivat yrittää vaikuttaa vesienhoidon yhteistyöryhmän jäsenten kautta  vaikkapa siihen, että vesienhoitosuunnitelmaan otetaan mukaan  tietyn järven tai vesistön kunnostushanke.


Huomiota humusvesiin- hankkeella  kansainväliset kumppanit Italiasta ja Ranskasta


Kansainväliset hankekumppanit osallistuvat ympäristötaidetapahtumaan. Kansainvälisesti pyritään välittämään tietoa eri maiden käytännöistä  ruohonjuuritasolla  sekä lisää käytännön verkottumista toimijoiden välillä. Samalla etsitään ja välitetään tietoa vesistöjen moninaiskäytöstä ja suojelusta eri maiden välillä.

Lähivesistöjen merkitystä tarkastellaan hankkeen aikana siis myös taiteen keinoin. Kutsumme alueemme asukkaita osallistumaan hankkeen ympäristötaidekilpailuun.

HUOMIOTA HUMUSVESIIN- HANKE JATKUU VUODEN 2013 LOPPUUN!


 

OMAT VEDET PAREMMIKSI JA HUOMIOTA HUMUSVESIIN

kampanjoivat  puhtaampien vesien puolesta!

 

 

 

 

 

KOULUILLAMME VIETETÄÄN VEDEN KANSAN VIIKKOA TOUKOKUUSSA 20.-24.5. 2013

LUKIOLAISET TUTKIVAT MUUTOSTA VALOKUVATAITEEN KEINOIN.

TÖITÄ ja TAPAHTUMIA NÄHTÄVISSÄ  KOULUILLA 

KANSAINVÄLISIÄ PARTNEREITA ODOTETAAN VIERAILULLE.

 

 

KOULUTAMME UUSIA NÄYTTEENOTTAJIA, JATKAMME OMIEN VESIEN TARKKAILUA!

 

TULE MUKAAN SEURAAMAAN OMAN VESISTÖSI TILAA ja TEKEMÄÄN TYÖTÄ VESIEN TILAN PARANTAMISEKSI!

Yhteistyökumppanimme PELASTAKAA REITTIVEDET RY järjestää OMIEN VESIEN SEURANTAKURSSIN. 

OTA yhteyttä, järjestellään kyydit. Kurssipäivä on 28.5.2013

Soita Arjalle 0405689976.

Materiaalia  vesitöseurantaan löytyy myös materiaalipankista.

Seuraa sivujamme. Kesän ja syksyn mittaan lisätietoja seurannasta ja tapaamisista!

 


 

Materiaalipankista löytyvät kaikki Humusvesiseminaarin 2012  esitykset.

 

MENNEET TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT, materiaalilinkit


 

OMAT VEDET PAREMMIKSI JA HUOMIOTA HUMUSVESIIN

kampanjoivat  puhtaampien vesien puolesta!

 

Kiitos kurssilaiset ja Kati Saarni ja Henna Ryömä ja Omat vedet paremmiksi- hanke!

JOS ASIA JÄI KIINNOSTAMAAN, OTA YHTEYTTÄ!

Muutama materiaalikansio jäi varastoon, joten aktiivisille tarjoutuu vielä tilaisuus saada hieno vesienhoidollinen peruspaketti. Soita Arjalle 0405689976.Materiaalia löytyy myös materiaalipankista.

Seuraa sivujamme. Kesän ja syksyn mittaan vielä vesivuoden tapahtumia!

 


 

HUOMIOTA HUMUSVESIIN-SEMINAARI  (14.4.2012)

JULKAISUVAPAA 14.4.2012  

 

Huhtikuinen lauantai veti Ammatti-Instituutti Iisakin auditorion Parkanossa täyteen lähivesistöjen tilasta kiinnostuneita kuulijoita.  Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys YSY järjesti Huomiota humusvesiin – seminaarin osana kansainvälistä New Landscapes of Sustainability- Leader- hanketta.  Samalla haluttiin kiinnittää myös paikallisesti huomiota vesiensuojelun teemavuoteen.

 

Huomiota humusvesiin - seminaariin saapui kattava joukko vesistönsuojelun asiantuntijoita valottamaan kuulijoille vesistöjen nykytilaa, tulevaisuuden suurimpia uhkia ja niitä tekijöitä, joihin tulisi jatkossa kiinnittää entistä parempaa huomiota. Seminaarissa peräänkuulutettiin erityisesti monipuolisen ja luotettavan seurannan tärkeyttä, jotta vesistöjämme tällä hetkellä kuormittavat päästöt eivät pääse vaivihkaa karkaamaan korkeiksi, kuten tällä hetkellä niin usein tapahtuu. Myös metsätalouden kunnostusojitusten vahingolliset vesistövaikutukset  on ehkäistävä huolellisella suunnittelulla.

KOKO KOOSTE ALTA

Materiaalipankista löytyvät kaikki seminaaripäivän esitykset.

 

VUODEN 2013 aikana päivittynyttä uutta tietoa vesistöjen ja järvien kunnostamiseen liittyen

 

Haluaisitko pelastaa lähijärvesi, mutta et tiedä mistä aloittaisit? Pelaamalla opit helposti kunnostuksen perusteita ja näet konkreettisesti, miten maalla tehdyt muutokset vaikuttavat järven tilaan. Peli on tehty yhteistyössä SYKEn vesiasiantuntijoiden kanssa. www.pelastajarvi.fi

 

© Länsi-Uudenmaan

vesi ja ympäristö ry 2013

 

KOTIJÄRVI TERVEEKSI

Vesienhoidossa kansalaisille on varattu merkittävä rooli niin vesienhoitotoimenpiteiden alkuunpanemisessa, suunnittelussa kuin toteuttamisessakin. 

Järviwiki on järvestä kiinnostuneiden kohtaamispaikka

Oman vesistön hoidon voi aloittaa Järviwiki-verkkopalvelussa. Se on kaikille avoin yhteisöllinen verkkopalvelu Suomen järvistä. Järviwikissä voi muun muassa muokata järven esittelytekstiä, ylläpitää havaintopaikkaa ja kirjoittaa järven keskustelupalstalle.

 

”Tavoitteena on, että Järviwikistä kehittyy virtuaalinen kohtaamispaikka, jossa ranta-asukkaat, mökkiläiset ja muut järven käyttäjät yhdessä seuraavat järven tilaa ja keskustelevat mahdollisista kunnostustoimista. Järviwikissä voi myös sopia ja ilmoittaa kokouksista ja talkoista”, kertoo Järviwikin kehittäjä ja ylläpitäjä, SYKEn verkkotoimittaja Matti Lindholm.

Kustannustehokkain toimenpide riippuu valuma-alueesta

Jos vesistö on huonossa kunnossa, ennen toimiin ryhtymistä on tärkeä selvittää, mitkä kunnostustoimet olisivat tehokkaimpia ja mistä saataisiin paras hyöty suhteessa käytettäviin rahoihin. Kustannustehokkain toimenpide riippuu usein valuma-alueen ominaisuuksista.

”Jos esimerkiksi valuma-alueella on paljon kaltevia peltoja, niin näille pelloille perustetut suojavyöhykkeet tai talviaikainen kasvipeitteisyys ovat usein kustannustehokkaimpia toimia. Jos sen sijaan valuma-alueella on loivia peltoja, lannoituksen vähentäminen tai kosteikon rakentaminen voi olla tehokkaampaa”, sanoo SYKEn suunnittelija Turo Hjerppe.

Vastaavasti, jos valuma-alueella on esimerkiksi paljon metsätaloutta tai turvetuotantoa, niin kannattaa panostaa toimenpiteisiin, jotka vaikuttavat näiden sektoreiden kuormitukseen.

Vesinetti vesienhoidon ammattilaisille

Vesistöjen tilan seurannan ja mallinnuksen ammattilaisille on rakennettu Vesinetti-verkkopalvelu. Siinä on monipuolinen karttakäyttöliittymä, jonka välityksellä voi jakaa yksittäiseen vesimuodostumaan liittyviä seurantatietoja, ennusteita, arviointituloksia ja hoitosuunnitelmia.

”Vesinetissä olevien välineiden ja tietojen avulla asiantuntija voi selvittää vesimuodostuman nykyisen kuormituksen ja tilan sekä arvioida hyvän tilan saavuttamiseksi tarvittavan kuormitusvähennyksen. Näiden perusteella voidaan muodostaa mahdollisimman kustannustehokas toimenpideyhdistelmä tilan parantamiseksi. Toimenpiteiden kustannuksia on myös mahdollista verrata parantuneesta tilasta virkistyskäytölle syntyviin hyötyihin”, SYKEn tutkija Niina Kotamäki selventää.

Osaa Vesinetin sisällöstä on mahdollista selata vierailija-tunnuksilla, mutta useimpien toimintojen käyttäminen vaatii käyttöoikeuden hakemista Suomen ympäristökeskuksesta. Vesinetin käytännön toteutuksesta vastasi Oy Arbonaut Ltd.

 

 

VESISTÖKUNNOSTUS-

VERKOSTO

Sivut ovat tekeillä ja valmistuvat kokonaisuudessaan alkuvuoden 2014 aikana. Klikkaa sivuille!

Suomen vesistökunnostusverkosto kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia järvien, virta- ja pienvesien sekä merenlahtien kunnostuksesta. Verkoston tavoitteena on:

  • tarjota vesien kunnostukseen liittyvää ajantasaista tietoa,
  • toimia viranomaisten, tutkijoiden ja kansalaisten kohtauspaikkana
  • kannustaa ja tukea kansalaisia, yhteisöjä ja yrityksiä vesienhoito- ja suojelutyössä,
  • toimia suomalaisen kunnostusosaamisen ikkunana kansainvälisillä foorumeilla.

ETUSIVULLE

 

 

 

AVOIMEN TILATAIDEKILPAILUN VOITTAJAKSI

POHJOIS-PARKANON KOULU

 

Tuomaristo piti yksimielisesti parhaana Pohjois-Parkanon koulun ulkoseinään tehtyä Pienistä puroista kasvaa suuri virta- työtä. Voittoisina asioina tuomaristo piti hyvää tilan käyttöä ja mahdollisuutta hyödyntää teosta myöhemmin koulun käytössä. Teoksen äärellä voidaan esimerkiksi pelata peljeä, harjoitetella matemaattisia muotoja . Tuomariston mielestä teos sopii erinomaisesti ulkorakennuksen seinään ja tekee rakennuksesta mielenkiintoisemman näköisen.

Maagi Grahn palkittiin kahdesta performanssista, joissa kiiteltiin hyvistä esityspaikkojen valinnasta ja tilan käytöstä sekä monien elementtien onnistuneesta yhdistämisestä. Ensimmäinen performanssi nähtiin Kihniössä kosken rannalla. Saamelais-intiaanihenkinen esitys johdatteli kalastustaikoihin. Kivelän talon pihapiirissä saatiin nauttia visuaalisesti kauniista esityksestä, jonka teemana olivat vesiaiheiset runot ja  vesirituaali tiibetinkulholla.

Muita esityksiä ei asetettu keskenään paremmuusjärjestykseen, vaan ne kaikki palkittiin kunniakirjoilla.

Kuvagalleria Humusvedethanke- sivulla

 

 

PDF-tiedostoArja Pihlaja_Kohti parempaa arviointia ja seurantaa_Jlä170312.pdf (2.1 MB)
Jyväskylässä 16.-17.3. 2011 järjestetyn Turpeenoton vesistövaikutukset- seminaarin alustus
PDF-tiedostokankaala.pdf (471 kB)
Paula Kankaala FT, dos. Itä‐Suomen yliopisto,Biologian laitos: Humuksen vaikutukset järvien hiilenkiertoon ja ravintoverkostoihin