HUOMIOTA HUMUSVESIIN- materiaalipankki

HUMUSVESISEMINAARIN MATERIAALIT ALTA

PDF-tiedostoHuomiota humusvesiin_Parkano2012.pdf (4.6 MB)
FT RISTO SULKAVA (SLL) Seminaarin avaus ja ongelmien esittely
PDF-tiedostoTummien vesien ekologiaa_Parkano_140402012.pdf (2.0 MB)
PROF. LAURI ARVOLA (HY/LAMMIN BIOLOGINEN ASEMA) Tummien vesien ekologiaa
PDF-tiedostoParkano_SS_2012_Hannu Marttila.pdf (6.1 MB)
TkT HANNU MARTTILA (OULUN YLIOPISTO) Orgaaninen kiintoaines turvemaiden valumavesissä – keinoja kuormituksen vähentämiseksi
PDF-tiedostoHuomiota_humusvesiin_Parkano_JS.pdf (899 kB)
FT JAAKKO SAUKKORIIPI (SYKE/SISÄVESIYKSIKKÖ) Liukoiset humusaineet valumavesissä, indikaattorit, vesienpuhdistusmenetelmät
PDF-tiedostoTKi_Ilmastonmuutos_Parkano.pdf (1.5 MB)
TOIMINNANJOHTAJA TEIJA KIRKKALA (PYHÄJÄRVI-INSTITUUTTI) Ilmastonmuutoksen seurauksia, valumien ja virtaamien muutokset
PDF-tiedostoSuoesitys TT_PARKANO.pdf (894 kB)
PIIRISIHTEERI TEEMU TUOVINEN (SLL/POHJANMAA) Turvetuotantoalueiden vesiensuojelun toimivuus Etelä-Pohjanmaalla syksyllä 2011
PDF-tiedostoHuomioita_humusvesiin_Karjalainen.pdf (748 kB)
BIOLOGI SATU MAARIA KARJALAINEN (SYKE/SISÄVESIYKSIKKÖ) Uusia biologisia seurantamenetelmiä turvemaiden käytön tarkkailuun
PDF-tiedostoPerustietoa humuksesta.pdf (233 kB)
PERUSTIETOA HUMUKSESTA - YSYN Humusvesihankkeen materiaalipaketti

OMAT VEDET PAREMMIKSI- KURSSIN MATERIAALIA ALTA

PDF-tiedostoVesikansalaisen opas.pdf (852 kB)
PDF-tiedostovesiensuojeluohjeet-suomi.pdf (232 kB)
Jokamiehen vesiensuojeluopas
PDF-tiedostoRehevöityneen järven kunnostaminen.pdf (6.5 MB)
PDF-tiedostoKansalaisen tärkeät vesiluvat.pdf (302 kB)
PDF-tiedostovesistojen_kunnostus_mt[1].pdf (154 kB)
PDF-tiedostoVesikasvit.pdf (3.8 MB)
MS Word -tiedostoTurveprojektit_2011_v1.doc (56 kB)
PDF-tiedostoTiedote 25.pdf (172 kB)
Vesien tila paremmaksi - Kansalaiset tarvitaan mukaan uuteen vesistökunnostusverkostoon (Suomen ympäristökeskus, YM 25.1.2012) Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto tarjoaa kansalaisille järvien, virtavesien ja merenlahtien kunnostukseen liittyvän tietopankin ja yhteydenpitofoorumin sekä asiantuntijapalveluja. Suomessa on satoja kunnostusta tarvitsevia järviä, merenlahtia ja virtavesiä. Vesistökunnostusverkoston ensimmäinen kokoontuminen 26.1. käynnistää samalla uuden vesien kunnostusstrategian toimeenpanon.
PowerPoint-esitysVesienhoidon aikataulut (1.1 MB)
PDF-tiedostoLuhtalemmikki.pdf (1.2 MB)
Vuoden 2012 teemalaji
PDF-tiedostoVesikasvit.pdf (3.8 MB)
Kasvien merkityksestä indikaattoreina, kasvityypeistä, kasvuoaikoista ja lajintuntemusta esityksen puolesta välistä alkaen. Hyvä Paketti!

PELASTA JÄRVI- materiaaleja 2013

 

Perehdytyspaketti järvien kunnostukseen Pelasta järvi. fi lisämateriaalia 

PPTX esitys edelliseen

Mallit järvenkunnostuksessa pptx

SYKE JULKAISU erilaisista kuormituksen ja kunnostusvaikutusten mallintamisesta

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN 

RAPORTTEJA 29 | 2013

Mallit avuksi vesienhoidonsuunnitteluun GisBloom

-hankkeen pilottialueilla

Sari Väisänen  (toim.)

KUNNOSTUSAIHEISTA KIRJALLISUUTTA  ( Ympäristö.fi- sivustolta)

REHEVÖITYNEEN JÄRVEN KUNNOSTUS JA HOITO, Sammalkorpi, Sarvilinna SYKE 2010