Linnut

 

Ylä-Satakunta sijaitsee viereistä karttaa tarkastellen kolmen vyöhykkeen rajamailla. Eteläboreaalinen vyöhyke jakautuu Lounaismaahan ja Järvi-Suomeen ja toisaalta keskiboeraalinen Pohjanmaa alkaa näiltä seuduilta.

Näiltä alueilta on hävinnyt lintulajeja, kuten muuttohaukka ja kultasirkku. Ja  alueellisestikin uhanalaisten lintulajien lista on pitkä.

Yksi alueellisesti uhanalaisimmista lintulajeistamme on riekko. Lajin levinneisyysalueen eteläraja on kivunnut jatkuvasti kohti pohjoista elinympäristöjen tuhoamisen ja heikkenemisen myötä. Jotta se vähäinen riekkokanta, joka alueellamme edelleen on voisi säilyä, täytyy myös yhteyksien harvojen reviirien välillä säilyä yksilöitten elinvoimaisuutta säilyttävänä tekijänä. Reviirien väliset välimatkat eivät siten saa venyä liian pitkiksi.

Uhanalaisten lintujen luetteloa seuraavassa taulukossa: Lähde BirdLife

 • 2a
 • Mustalintu
 • Uivelo
 • Riekko
 • Metso
 • Kapustarinta
 • Jänkäkurppa
 • Pikkukuovi
 • Valkoviklo
 • Liro
 • Lapinpöllö
 • Kuukkeli
 • Järripeippo
 • 2b
 • Metsähanhi
 • Riekko
 • Peltopyy
 • Kapustarinta
 • Jänkäkurppa
 • Pikkukuovi
 • Punajalkaviklo
 • Liro
 • Lapintiira
 • Uuttukyyhky
 • Kehrääjä
 • Lapinuunilintu
 • Kuukkeli
 • Järripeippo
 • 3a
 • Metsähanhi
 • Haahka
 • Mustalintu
 • Pilkkasiipi
 • Riekko
 • Metso
 • Tylli
 • Jänkäsirriäinen
 • Jänkäkurppa
 • Mustaviklo
 • Liro
 • Ruokki
 • Riskilä
 • Lehtopöllö
 • Kehrääjä
 • Rytikerttunen
 • Kultarinta
 • Pikkusieppo
 • Lapintiainen
 • Kuhankeittäjä
 • Kuukkeli
 • Järripeippo
 • Pikkusirkku

Lintukuvasto