Nisäkkäät

Riistanisäkkäät

Laji

luokka 2010

luokka 2000

 

ahma*  

äärimmäisen uhanalainen

erittäin uhanalainen

UH 

susi

erittäin uhanalainen

erittäin uhanalainen

UH

karhu*

vaarantunut

silmälläpidettävä

UH 

ilves*

vaarantunut

silmälläpidettävä

UH 

hilleri *

vaarantunut

silmälläpidettävä

UH

euroopanmajava*

vaarantunut

silmälläpidettävä

UH

itämerennorppa

silmälläpidettävä

silmälläpidettävä 

 

metsäpeura

silmälläpidettävä

silmälläpidettävä

 

saukko

silmälläpidettävä

silmälläpidettävä

 

metsäjänis*

silmälläpidettävä

elinvoimainen