Alkkianneva-Lylyneva, Parkano-Karvia

Alkkianneva-Lylynneva


Sijainti: Alue rajoittuu pohjoispäässä Alkkiantiehen, Parkano-Karvia


Kuvaus: Laaja karuja neva-rämevaltaisia suotyyppejä edustava kokonaisuus. Alkkianeva on noin
250 hehtaarin laajuinen. Kevyesti ojitettu suo on nyt ennallistettu. Lylynevan pinta-ala on noin 150
hehtaaria ja se on luonnontilainen
.

Suon pohjoisosassa on Metsäntutkimuslaitoksen koealoja.


Suokokonaisuus on yksi Pirkanmaan tärkeimmistä riekon esiintymisalueista, jolla on vuosittain
havaittu 10-12 alueellisesti uhanalaisen riekon reviiriä. Ansiokkaat ennallistamistoimet lisänneet
alueen jo ennestään runsaan riekkopopulaation vahvuutta. Suolla pesivät myös mm. viirupöllö,
kapustarinta, taivaanvuohi, metsäviklo ja teeri (silmälläpidettävä).