Hangasneva, Parkano

Hangasneva


Sijainti: Koillis-Parkanossa lähellä Jalasjärven rajalla.


Kuvaus: Hangasneva on osa huomattavan laajaa suokokonaisuutta Lähdetnevan, Kotonevan, Iso-
Ristinevan, Sompanevan, Hanhinevan, Saari-Särkinevan ja Lylynevan kanssa.
Hangasneva on osittain yksityisomistuksessa oleva noin 40-50 hehtaarin laajuinen rahkaneva.
Länsi- ja eteläpuolella suo on voimakkaasti ojitettu ja siltä osin puustoinen, mutta muuten
luonnontilainen.
Suolla on 3 alueellisesti uhanalaisen riekon reviiriä ja pesimälinnustoon kuuluvat mm. taivaanvuohi
ja teeri (silmälläpidettävä).