Hanhineva, Parkano

Hanhineva


Sijainti: Parkanon koillisosassa Jalasjärven rajalla


Kuvaus: Noin 20 hehtaarin laajuinen alue on luonnontilaista rahkanevaa, joka rajoittuu
itäpuoleltaan Hanhilampeen. Suolla on 1 alueellisesti uhanalaisen riekon reviiri. Myös taivaanvuohi
kuuluu pesimälinnustoon, mutta suota ei ole perusteellisesti inventoitu.