Louhineva, Parkano

Louhineva
Sijainti: kunnan länsiosassa lähellä Parkanon rajaa
Kuvaus: Louhineva on noin 3 kilometriä pitkä ja 300-500 metriä leveä neva, joka on pohjois- ja
itäpuolelta yksityismaiden osalta ojitettu, mutta muutoin luonnontilainen. Suolla on 2-3 todennettua
riekon (alueellisesti uhanalainen) reviiriä. Muista linnuista alueella esiintyvät kapustarinta,
taivaanvuohi (pari), nuolihaukka, kurki ja teeri (pari, silmälläpidettävä). Louhinevan turpeenoton ympäristölupa on käsittelyssä.

Louhineva Kansalaisen karttapaikalla, uusi ilmakuva

Louhinnevan turvetuotannon ympäristölupahakemukesta , jota Vapo haki nimellä Sydänmaannevan laajennus on jätetty useita muistutuksia. Aluehallintoviraston ratkaisua odotetaan.