Neva-Lyly, Parkano

Neva-Lyly, Hautakankaanneva


Sijainti: Parkanon länsiosassa Karvian rajalla


Kuvaus: Noin 30 hehtaarin laajuinen Neva-Lylylampea ympäröivä suoalue, jonka
harjumuodostelma jakaa kahteen osaan. Lammen itäpuolella sijaitseva Hautakankaanneva on
ennallistettu ja siitä etelään toimenpiteiden alla.
Ainutlaatuinen luontokokonaisuus, jolla on myös
runsaasti virkistyskäyttöarvoa.
Kohteella on erittäin runsas linnusto, joka käsittää mm. 3-4
alueellisesti uhanalaisen riekon reviiriä. Pesimälinnustoon kuuluvat myös
- helmipöllö
- metsäviklo
- rantasipi
- västäräkki
- ampuhaukka
- taivaanvuohi
- kulorastas
- laulujoutsen
- suopöllö
- teeri (silmälläpidettävä)
- niittykirvinen
- metsäkirvinen
- tavi
- haapana
- jouhisorsa
- lehtokurppa
- laulurastas
- pajusirkku