Peurasalmensuo, Parkano

Peurasalmen suo


Sijainti: Luoteis-Parkanossa Latosuonperällä, Rengassalon luonnonsuojelualueesta länteen

Kuvaus: Miltei luonnontilainen noin 40 hehtaarin laajuinen nevaa, joka rajoittuu kaakkois- ja
eteläpuolelta turpeenkuljetusteihin. Pohjois- ja länsipuolelta osittain ojitettua aluetta.
Ennallistuskohde. Suolla on 1 varma riekkoreviiri, mutta muutoin se on kartoittamaton.