Saarineva-Särkineva, Parkano

Saarineva-Särkineva


Sijainti: Koillis-Parkanossa ja Jalasjärven rajalla. Rajoittuu itäpuolelta Saarijärveen ja Vähä-
Särkijärveen sekä valtatie 3.


Kuvaus: Lähes luonnontilainen noin 200 hehtaarin laajuinen kokonaisuus, jolla on rikkaat
luontoarvot. Runsas linnusto käsittää vuosittain mm. 3-4 alueellisesti uhanalaisen riekon reviiriä,
mutta on muuten kartoittamaton.