Sarvineva,Kihniö

Sarvineva


Sijainti: Kihniön pohjoisosassa, lähellä Peräseinäjoen rajaa.


Kuvaus: Sarvinevan alue on yksityisomistuksessa. Se rajoittuu suoraan Pohjasnevan soidensuojelualueeseen. Suojelualueen raja kulkee erittäin keinotekoisesti keskellä suomuodostumaa. Sarvineva olisikin perusteltua liittää suojelualueeseen. Alueella on pääasiassa
erityyppisiä nevoja ja rämeitä ja se on valtaosin ojittamaton.