Sompaneva, Parkano

Sompaneva


Sijainti: Parkanon luoteisosassa sijaitseva yli sadan hehtaarin laajuinen, luonnontilainen ja osin
ennallistettu monimuotoinen suokokonaisuus. Suo rajoittuu luoteiskulmassaan linturikkaaseen
Kivijärveen ja lounaassa turvetuotantoalueeseen.


Kuvaus: Sompaneva on linnustollisesti erittäin merkittävä kokonaisuus poikastuotantoalueineen.
Suota ei ole inventoitu kattavasti.
Pesimälinnustoon kuuluvat mm.
- riekko, 6 reviiriä, vaihtelee vuosittain, alueellisesti uhanalainen
- kapustarinta
- niittykirvinen (2-3 paria)
- liro (alueellisesti uhanalainen)
- metsäviklo
- taivaanvuohi
- joutsen
- teeri (silmälläpidettävä)
- valkoviklo
- pajusirkku
- pohjansirkku
- suopöllö